«Biolab Tibb Mərkəzi»

 

 

 

«Biolab Tibb Mərkəzi» 1998-ci ildən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən oynaq xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşmış ilk gözəl tibb mərkəzidir.
Burada tibbin dünyadakı müasir səviyyəsinə uyğun müayinə və müalicə aparılır.
Bir çox xarici ölkələrdən xəstələr bizə müraciyyət edir və şəfa tapır.
Aşağdakı tibbi fəalliyətlər göstərilir:

 

⦁ DİAQNOSTİKA
⦁ LABORATORİYA
⦁ EKQ, EXOKQ
⦁ REVMATOLOGİYA

⦁ KARDİOLOGİYA
⦁ TERAPİYA
⦁ QASTROENTEROLOGİYA
⦁ PLAZMAFAREZ
⦁ PLAZMALİFTİNQ
⦁ USM
⦁ OYNAQDAXİLİ İNYEKSİYALAR
⦁ ONURĞA YIRTIQLARININ MÜALİCƏSİ

 

Revmatoidli artrit, qırmızı qurd eşənəyi, sklerodermiya, dermatomiozit, reyno xəstəliyi, bexterev xəstəliyi, artrozlar dünyada ən çətin müalicə olunan xəstəliklər olub xəstələri yataqa sala bilər. Lakin, bu xəstələr hətta illərlə yataqda qalsa da «Biolab Tibb Mərkəzində» müalicə olub şəfa tapa bilərlər.